Hakkımızda

Eğitim Burada Eğitim ve Danışmanlık Şirketinin kurucusu eğitimci yazar Nuray Özmen tarafından 2018 kurulan sitenin temel amacı K12 seviyesindeki öğretmenlere rehber olmaktır.

Nuray Özmen eğitimde inovasyon konusunda danışmanlıklar vermektedir.

Danışmanlık kapsamında verdiği eğitimlerin temel amacı okul ortamında inovasyonun oluşturulması önündeki bariyerlerin belirlenmesi ve bu bariyerlere karşı çözüm üretilmesidir.

Eğitimde gerçek hedeflere ulaşmanın ancak birçok bileşenin aynı anda çalıştırılması gerektiğine inancı, disipline arası çalışmalar içeren STEM alanına kaymasına neden olmuştur. STEM paradigmasının doğasının yaşamanın gerçekleriyle büyük oranda örtüşmesi nedeni ile çalışmalarını STEM Eğitimi üzerine yoğunlaştırmıştır.

STEM; Fen, Matematik, Teknoloji ve Mühendislik arasındaki köprülerin inşa edilmesinde önemli bir araç olması sebebiyle ‘Doğanın Şifreleri’ adlı farkındalık eğitimlerini başlatmıştır.

Eğitimde fark yaratmak için eğitim ortamlarının fiziksel yapısının değiştirilmesi yönündeki çabası www.eduxr.com.tr oluşumuna kaynaklık yapmıştır.